SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET SPANYOLORSZÁGBAN, CANTABRIÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!
    
A Kármel-hegyi Szűzanyaként és a Tenger Csillagaként újra találkozom veletek Szeplőtelen Szívem magasztos menedékében.

Ma azért jöttem hozzátok, hogy imáitokat Istenhez emeljem, különösen azokat az imákat, amelyekről tudom, hogy fontosak a szívetek számára.

Arra kérlek benneteket, hogy továbbra is imádkozzatok Velem együtt a békéért és az értelmetlen háborúk befejezéséért, hogy a hatalomért és a nemzetek meghódításáért folytatott illuzórikus küzdelemben elmerült gyermekeim észhez térjenek és megtérjenek, mielőtt túl késő lenne.

Ezért Örökkévaló Tengeri Csillagként jövök, hogy minden gyermekemet Isten Szívének biztonságos kikötőjébe vezessem, és hogy megpróbáljam eltávolítani a bolygó viharos és zord tengeréről azokat, akiknek már nem sikerül kitartaniuk.

Fiam Közvetítőként és Könyörgő Anyaként küld el Engem, mint azt az Anyát, Aki az emberiséghez kiált, hogy vessen véget a háborúknak, a fegyverhasználatnak és a nukleáris próbáknak.

Drága gyermekeim, imáimban és könyörgéseimben azt kívánom, hogy az emberiség ne fejlődjön többé vissza, hogy ne zárja be többé a szívét Isten, a szeretet és az élet előtt.

Ezért imádkoznunk kell, és áldozatokat kell hoznunk azért, hogy azok, akik már elkárhoztak, megkapják az üdvösség utolsó lehetőségét.

Drága gyermekeim, egyesülök az összes olyan  imádkozómmal, akik nap mint nap szeretettel és hittel támogatják a különböző heti imák mindegyikét. Ez nagyon fontos számomra, mert ily módon Mennyei Édesanyátok szellemi eszközökkel rendelkezik ahhoz, hogy közbenjárjon és megmentsen.

Gyermekeim, újuljatok meg minden nap azáltal, hogy Szeplőtelen Szívemre szegezitek a tekinteteteket.

Veletek vagyok, és kívánom a békéteket, a világ békéjét.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája és a Tenger Csillaga

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET URUGUAYBAN, PAISANDÚBAN, AURORA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Eljön majd az az idő, amikor a Fiamba vetett hitetek és bizalmatok megpróbáltatik.

Eljön majd az az idő, amikor az életeteknek és a tudatotoknak valóban meg kell erősítenie, hogy mennyire adnátok oda az életeteket Krisztusért.

Eljön majd az az idő, amikor meg kell mutatnotok, hogy valóban hűségesek vagytok-e az Úrhoz, önmagatokon és minden körülményen túl.

Ez az idő már elérkezett, és már le kell lepleznetek az egónak azokat a személyiségeit, amelyek kockára teszik a sorsotokat és a fejlődéseteket.

Ezért készüljetek fel, imádkozzatok, és soha többé se próbáljátok a felelősséget valami külső dologra hárítani.

Vállaljátok fel becsületesen a megtisztulást, és ne akarjátok többé elrejteni azt a hatalmat, amit mások felett kívántok gyakorolni; mert még egyszer mondom nektek, hogy kő kövön nem marad, és ez először az emberiséggel fog kezdődni.

Már nem lesz módotok arra, hogy igazoljátok magatokat, hogy máshová meneküljetek, vagy hogy a másikat hibáztassátok a gondolataitok vagy a szavaitok miatt.

Ismerjétek el, hogy valamit meg kell változtatnatok saját magatokban, ha azt állítjátok, hogy Krisztussal vagytok.

Legyetek alázatosak, figyelmesek, és mindenekelőtt legyetek hálásak minden egyes javításért és leckéért. Ellenkező esetben, ha megpróbáljátok megváltoztatni a sorsotokat, hamarosan meglátjátok döntéseitek eredményét.

Nincs többé idő Isten megkísértésére, mert a manipuláció lesz az első kő, amelyet maga Isten fog összetörni.

Legyetek hálásak és fogadjátok szeretettel azt, amit a szemetek nem láthat.

Az életünk Krisztusnak való átadása azt jelenti, hogy megadjuk magunkat.

Köszönöm, hogy engedelmeskedtek Nekem, mert nem akarom, hogy tovább szenvedjetek saját magatok miatt.

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

KIK VAGYUNK

Mária Egyesület
A 2012 decemberében Szűz Mária kérésére megalakult Mária, az Isteni Fogantatás Anyja Egyesülete filozófiai-szellemi, ökumenikus, humanitárius, jótékonysági, kulturális jellegű vallási egyesület, amely nem kötődik semmilyen bevett valláshoz, és támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyeket Krisztus Jézus, Szűz Mária és Szent József által közvetített utasítások jellemeznek. Olvasd el az egészet

KAPCSOLAT