SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET SPANYOLORSZÁGBAN, CANTABRIÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!
    
A Kármel-hegyi Szűzanyaként és a Tenger Csillagaként újra találkozom veletek Szeplőtelen Szívem magasztos menedékében.

Ma azért jöttem hozzátok, hogy imáitokat Istenhez emeljem, különösen azokat az imákat, amelyekről tudom, hogy fontosak a szívetek számára.

Arra kérlek benneteket, hogy továbbra is imádkozzatok Velem együtt a békéért és az értelmetlen háborúk befejezéséért, hogy a hatalomért és a nemzetek meghódításáért folytatott illuzórikus küzdelemben elmerült gyermekeim észhez térjenek és megtérjenek, mielőtt túl késő lenne.

Ezért Örökkévaló Tengeri Csillagként jövök, hogy minden gyermekemet Isten Szívének biztonságos kikötőjébe vezessem, és hogy megpróbáljam eltávolítani a bolygó viharos és zord tengeréről azokat, akiknek már nem sikerül kitartaniuk.

Fiam Közvetítőként és Könyörgő Anyaként küld el Engem, mint azt az Anyát, Aki az emberiséghez kiált, hogy vessen véget a háborúknak, a fegyverhasználatnak és a nukleáris próbáknak.

Drága gyermekeim, imáimban és könyörgéseimben azt kívánom, hogy az emberiség ne fejlődjön többé vissza, hogy ne zárja be többé a szívét Isten, a szeretet és az élet előtt.

Ezért imádkoznunk kell, és áldozatokat kell hoznunk azért, hogy azok, akik már elkárhoztak, megkapják az üdvösség utolsó lehetőségét.

Drága gyermekeim, egyesülök az összes olyan  imádkozómmal, akik nap mint nap szeretettel és hittel támogatják a különböző heti imák mindegyikét. Ez nagyon fontos számomra, mert ily módon Mennyei Édesanyátok szellemi eszközökkel rendelkezik ahhoz, hogy közbenjárjon és megmentsen.

Gyermekeim, újuljatok meg minden nap azáltal, hogy Szeplőtelen Szívemre szegezitek a tekinteteteket.

Veletek vagyok, és kívánom a békéteket, a világ békéjét.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája és a Tenger Csillaga