A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS NAPI ÜZENETE, AMELYET URUGUAYBAN, PAYSANDÚBAN, AZ AURÓRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

A versek harmadik sorozata
Egy lélek harmadik verse Jézus Szent és Áldott Szívéhez

Uram,
hibáim ellenére
szívem és lelkem részesüljön
abban a Kegyelemben, hogy teljességgel,
örömmel és szeretettel Téged szolgálhasson.

Uram, segíts nekem,
hogy  legyőzzem az élet megrögzött szokásait.

Ragyogjon isteni és hatalmas Világosságod
minden térségben.

Áldd meg lépéseimet,
Uram.

Nyisd meg az ajtót,
hogy elmerülhessek
Szent Szívedben,
és így elfeledkezhessek saját magamról
és a világról.

Uram, távolíts el engem
a kísértésektől,
a fenyegető becsapásoktól,
és minden veszélytől.

Tanuljam meg, hogy krisztusivá váljak,
ugyanazon türelem
és csönd által,
amelyet Te fejeztél ki,
kedves Jézus,
nehéz kínszenvedésed
első pillanataiban.

Szeretném elérni, hogy megismerjelek Téged
minden egyes testvér szívében,
hogy eltűnjenek
az emberi külsőségek.

Taníts meg engem
a szolgálatban való szerénységre,
az imádkozásban való hűségre,
szavaim valódiságára,
és hogy elfogadjak bármely
próbát vagy megaláztatást.

Uram, helyezd el szívemben
legmeghittebb kincseidet,
és alakítsd át örökre
ezt a tökéletlen életet,
hogy mintaként
szolgáljon Számodra,
és mint megváltó Munkád
eszköze.

Ámen.
 

Hálát adok azért, hogy megőrzitek szívetekben e lélek szavait!

Áld titeket

Mesteretek, Krisztus Jézus