วิธีร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

วิธีร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจการของพระแม่มารี
 

สำหรับคำถามเรื่องการบริจาค โปรดติดต่อเราที่:

อีเมล:  

campaignforpeace@associationmary.org

ที่อยู่ไปรษณีย์
รัว เพรสิเดนเต อันโตนิโญ การ์โลส 375 ซาลา 3 บายร์โร เซนโตร
ไคซา โพสตัล 85 การ์โม ดา กาโชเอรา เอ็มจี บราซิล
CEP 37 225-000
 

ชื่อองค์กร:มาเรีย มาย ดา ดิวินา กองแซปเซา หรืออีกชื่อหนึ่งว่า อัสซาซิอาเซา มาเรีย เลขประจำตัวนิติบุคคล
CNPJ: Nº 17.695.786/0001-01

เราคือใคร?

สมาคมพระแม่มารี
สมาคมคริสต์ศาสนาสัมพันธ์ที่มีประสงค์เพื่อเผยแผ่วรสารสากลแห่งความรักและสันติภาพที่พระเยซูคริสต์ พระแม่มารี และนักบุญโยเซฟประทานมายังเหล่าพระของคณะพระกรุณากิตติคุณ เร่งเร้าการเติบโตทางจิตวิญญาณผ่านการภาวนาและการรับใช้โดยไม่เห็นแก่ตน

ติดต่อ