นักบุญโยเซฟ

นักบุญโยเซฟ
 

นักบุญโยเซฟ บิดาของพระเยซูคริสต์ มอบแรงบันดาลใจให้แก่เรามาหลายปี เพื่อยกระดับเจตจำนงของเราที่มีต่อการช่วยเหลือ การกุศล และประสบการณ์การดำเนินชีวิตที่อุทิศตนแก่พระเจ้า

นักบุญโยเซฟ รวมถึงพระนางมารีย์ผู้บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นพระแม่ของเรา ได้นำเราไปสู่การค้นพบจิตวิญญาณของมิชชันนารีที่มีอยู่ภายในตัวแต่ละบุคคล และปรับตัวเราเพื่อจัดการภารกิจด้านมนุษยธรรมโดยตรงที่สามารถนำแก่นของการกุศลและการอธิษฐานไปสู่ผู้ที่ทุกข์ทรมานมากที่สุด

ภาพของนักบุญโยเซฟ

ภาพของนักบุญโยเซฟมีความหมายงดงามลึกซึ้ง เป็นเครื่องหมายแทนความเป็นบิดา ความบริสุทธิ์ และความเรียบง่าย ซึ่งท่านได้แสดงไว้ขณะยังมีชีวิตบนโลก

ผ้าคลุมสีน้ำตาลหมายถึงความถ่อมตน สีน้ำตาลเป็นสีของโลก ของดิน และของไม้ ในทางนี้ ได้ย้ำเตือนให้เรานึกถึงอาชีพที่ท่านประกอบไว้ในฐานะช่างไม้

พระกุมารเยซูบนหน้าตักของนักบุญโยเซฟเป็นสัญลักษณ์แทนความเป็นบิดา หมายถึงการดูแลและปกป้องเยี่ยงบิดาซึ่งในทุกวันนี้ ท่านได้มอบให้ราผ่านการร้องขอด้วยความกรุณา

สื้อคลุมขาวของพระกุมารเยซูเป็นสัญลักษณ์แทนความบริสุทธิ์ รายละเอียดที่เป็นทองหมายถึงสภาวะแห่งพระเจ้าของพระเยซู ดอกลิลลี่เป็นสัญลักษณ์แทนดวงใจบริสุทธิ์ของนักบุญโยเซฟและพระหฤทัยของพระเยซู ชัยชนะของหัวใจบริสุทธิ์ยิ่งต่อโลกและต่อบาป

เราคือใคร?

สมาคมพระแม่มารี
สมาคมคริสต์ศาสนาสัมพันธ์ที่มีประสงค์เพื่อเผยแผ่วรสารสากลแห่งความรักและสันติภาพที่พระเยซูคริสต์ พระแม่มารี และนักบุญโยเซฟประทานมายังเหล่าพระของคณะพระกรุณากิตติคุณ เร่งเร้าการเติบโตทางจิตวิญญาณผ่านการภาวนาและการรับใช้โดยไม่เห็นแก่ตน

ติดต่อ