อาทิตย์, 30 de August de 2015

Mensajes diarios
​​​พระวรสารประจำวันของนักบุญโยเซฟ ประทานมายังศูนย์พระแม่มารีแห่งอรุโณทัย แด่ผู้ทรงนิมิต ภคินีลูซีอา เด เฮซุส

ในสาระสำคัญของมนุษย์นั้น มีศักยภาพทั้งหมดที่จะพัฒนาและปลุกให้ตื่นซึ่งความรักและภราดรภาพ  สาระสำคัญนั้นคือพลับพลาแห่งความลึกลับอันยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของการสร้างจักรวาล เพราะนั่น ยิ่งไปกว่าโลกใบนี้ คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างให้สมบูรณ์แบบที่สุด ได้รับการพัฒนาและให้ประจักษ์ในวิวัฒนาการ ยิ่งไปกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งมวล

ขุมทรัพย์นี้ตั้งอยู่ภายในพวกท่านแต่ละคน เงียบงัน ถ่อมตนและไม่มีวันแสดงตนหากท่านไม่จากไปเพื่อค้นหามัน

ทุกสิ่งที่ท่านต้องการเพื่อแสดงด้วยความสมบูรณ์แบบที่ท่านเป็นอย่างแท้จริงนั้น มีอยู่ในตัวท่านแต่ละคน  สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ท่านมักจะวุ่นวายอยู่กับการแสดงสิ่งซึ่งท่านมิได้เป็นต่อโลก และท่านใช้ความพยายามทั้งหมดไปกับการไม่ขยับเขยื้อนไปจากจุดนั้นแม้เพียงเล็กน้อย เพื่อที่จะไม่สูญเสียสิ่งซึ่งท่านได้มาแล้ว ความเคารพซึ่งท่านได้รับมาและตัวอย่างซึ่งท่านได้กลายมาเป็นในชีวิตของพวกเขา

แต่ละครั้งที่ท่านพยายามที่จะปรากฏตนในฐานะอื่นเพื่อให้ผู้อื่นพึงใจ ยิ่งทำให้ท่านห่างไกลจากตัวตนและสารัตถะของท่าน เพราะยิ่งท่านบรรลุลักษณะที่ดีมากขึ้นเท่าไร ท่านก็ยิ่งสูญเสียความสนใจที่จะมองหาสิ่งที่ท่านควรจะเป็นซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้ที่จะประจักษ์

จงอย่ากลัวที่จะไม่เป็นที่จดจำ เพราะยิ่งถูกจดจำน้อยลงและเป็นนิรนามมากขึ้นเท่าใด ท่านจะยิ่งได้อิสระในการรักษาระยะห่างจากมนุษยชาติเก่าๆ และดำดิ่งลงไปสู่โลกภายในของท่าน เสาะหาความจริงอันเป็นสารัตถะของการมีอยู่แห่งมนุษยชาติมากขึ้นเท่านั้น

มนุษยชาตินั้นถูกดักไว้ในกับของตนเองและเดินทางไกลออกไป ค้นหาความจริงซึ่งทอดนิ่งอยู่ภายในตน เพียงเพื่อกลัวที่จะพบตนเองโดดเดี่ยวอยู่ท่ามกลางตัวตนทั้งหลายของตนเอง

เพื่อนร่วมทางที่รัก พระผู้เป็นเจ้าอนุญาตให้ข้านำความจริงอันยิ่งใหญ่มาสู่โลกด้วยวจนะอันง่าย และนำท่านไปสู่ความถ่อมตนโดยไม่ทำให้หัวใจของท่านเจ็บปวด  ท่านเพียงแต่ต้องแทรกตนลึกเข้าไปในความรักซึ่งข้าฝากไว้และยินยอมให้ตัวท่านแทรกซึมเข้าไปในการค้นพบแห่งโลกภายในซึ่งข้าเผยให้ท่านเห็น

ด้วยความรักและความอดทน ใช้แรงกระตุ้นแต่ละครั้งและพยายามใช้ชีวิตต่างออกไปในแต่ละวัน แม้ว่าท่านไม่เคยตระหนักถึงผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงตนของท่านเลย

ข้ารักท่านและทิ้งคำอวยพร สันติและความสงบของข้าไว้แด่ท่าน เพื่อให้ท่านได้ก้าวหน้าในการสำรวจความจริงภายในตน

นักบุญโยเซฟ บิดาและผู้สั่งสอนแห่งวิญญาณทั้งมวล ผู้ดั้นด้นไปสู่หฤทัยแห่งพระคริสต์