เกี่ยวกับสมาคมพระแม่มารี

Asociación María


ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2012 ตามกระแสเรียกของพระแม่มารี สมาคมพระแม่มารี พระมารดาปฏิสนธิสวรรค์ได้คุ้มครองกิจกรรมทั้งปวงตามคำสั่งที่ส่งผ่านมาจาก พระเยซูคริสต์, พระแม่มารีผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง, และ นักบุญโยเซฟ. มอบโอกาสการเติบโตทางจิตวิญญาณให้ทุกคน กระตุ้นความร่วมมือทางศาสนาที่แท้จริง และภราดรภาพระหว่างศาสนาผ่านการสวดภาวนาและการอุทิศตนบริการ

เพราะเป็นธรรมชาติของความเมตตาและเห็นอกเห็นใจของมนุษย์ จึงทำงานโดยไม่คิดค่าตอบแทน การบริจาคให้แก่งานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโดยเงิน วัตถุสิ่งของ หรืองานอาสาสมัคร ช่วยให้กิจการนี้ขยายและทำได้เป็นการถาวร

เราคือใคร?

สมาคมพระแม่มารี
สมาคมคริสต์ศาสนาสัมพันธ์ที่มีประสงค์เพื่อเผยแผ่วรสารสากลแห่งความรักและสันติภาพที่พระเยซูคริสต์ พระแม่มารี และนักบุญโยเซฟประทานมายังเหล่าพระของคณะพระกรุณากิตติคุณ เร่งเร้าการเติบโตทางจิตวิญญาณผ่านการภาวนาและการรับใช้โดยไม่เห็นแก่ตน

ติดต่อ