SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, BELO HORIZONTÉBEN, A SZENT ÉG FÉNY-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Boldog vagyok, hogy újra találkozhatok hűséges és szeretett gyermekeimmel, ebben a Szent  Kék Égben, ahol sok élményben volt részetek, gyermekeim. Sötét éjszakákat kereszteztetek, megéltétek és megosztottátok egymással az öröm pillanatait, és ma itt vagytok Velem, hűségben és szeretetben.

Szeretném, ha tudnátok, hogy az eljövendő idők nem lesznek jók, de ha a lelkek szívből megtérnek és hittel adják át magukat a Szeplőtelen Szívnek, mindent el lehetne kerülni.

Most, hogy a lábatok belefáradt ebbe az útba és ebbe az özvénybe, újuljatok meg.

Itt vagyok, és Én vagyok az Anyátok, az az Anya, Aki soha sem hagy el benneteket, az az Anya, Aki mindig befogad, és megadja nektek azt a Békét, amelyre az egész világnak annyira szüksége van.

Örüljetek, mert azért vagyok itt, hogy ismét megadjam nektek Kegyelmemet, hogy megadjam nektek Isten Megbocsátását és életetek megújulását ebben a végleges ciklusban, amelyben az erőfeszítés lesz a nagy mesterkulcs minden kulcs között; az a kulcs, amely megnyitja az ajtót Isten Irgalmasságának alászállása előtt.

Ezért gyermekeim, táguljon ki elmétek, nyíljon meg szívetek sokkal jobban, mint amennyire nyitva van, hogy az önmagukat elkötelezett tudatok ide érkezhessenek, amint azt az Örök Atya Törekvése előre látja.

Minden, amit az idők során megtanultatok, erre a pillanatra szolgál, gyermekeim, erre a végső órára, amelyben meg kell tanulnotok feláldozni magatokat Isten és Fiam Szeretetéért; mert Ő soha sem ad nektek nehezebb keresztet annál, amit képesek vagytok elhordozni.

Átadja nektek a megszabadulás és a megváltás keresztjét ugyanúgy, ahogy Ő hordozta azt bátran sok idővel ezelőtt mindannyiótokért. Ezért továbbra is vegyetek részt ebben az Istenhez és Szeplőtelen Szívemhez való hűségben.

Mindig hálás vagyok az ezen a helyen felajánlott csatornáért, a Imádságos Virrasztásért és az Imádásért.

Gyermekeim, itt az ideje, hogy újjáépítsük ennek az emberiségnek a szellemi alapjait, Fiam Eucharisztikus Teste imádatának ezen fontos gyakorlatán keresztül, mert amíg ez meg nem történik, tudjátok, hogy a lelkek továbbra is elvesznek; és az a vágyam, hogy mindenkit Istenhez vigyek, nemcsak azokat, akiket nem ismertek, hanem a családotokat, a szeretteiteket is, mindazokat, akik közel állnak az életetekhez.

Mindenkinek ismernie kell Isten Irgalmát. És ez a Titok feltárult és átadásra került a Kereszten Fiam kiontott Vére által, minden cseppben, amelyet a világért ontott.

Ma, Kegyelmem elhozza nektek Krisztus Vére Kódjait erre a megújulásra, hogy az elmúlt években átélt dolgok után tudatotok meggyógyuljon és megújuljon, éretten és lelkesedéssel vállalhassa azt a keresztet, amelyet Fiam ad át nektek az emberiség és a bolygó szeretetéért.

És ezentúl Gyermekeim, Mennyei Édesanyátok már teljesen tud arról, amit meg fogtok tenni azért, hogy október 13-án fogadhassatok Engem, mert már megtanultatok szolgálni és adakozni.

Azt akarom, hogy Oltárom lábánál, amelyet felajánlásként Szeplőtelen Szívemnek emeltek, ne csak azok a virágok legyenek, amelyeket mindig a Lábam elé tesztek, hanem hogy a ti életetek legyen ezekben a napokban és az eljövendő időkben a megtérésnek, a megbocsátásnak, a szeretetnek és a megváltásnak azok a gyönyörű virágai, amelyeket saját Kezemmel leszedhetek, hogy átadjam őket Istennek, és megerősítsem, hogy Fiam Terve ezen a világon lehetséges.

Ma a palástommal átölelem mindazokat, akiknek szükségük van rá. Ma a Mellkasomra helyezem mindazokat, akiknek érezniük kell Szívem dobbanását, hogy emlékezzenek arra, hogy a Vigasztaló Anya és Társmegváltó mindig itt van, Szellemben és Istenségben.

Örüljetek, mert a fogság vége közeledik nemcsak a ti számotokra, hanem az egész világ számára is; mert amikor Fiam visszatér, mindent megújít és átalakít a szenvedésében, halálában és feltámadásában elért érdemei által.

Támadjon fel szellemileg a lelketek ezen a napon Isten Szeretete alatt, a Szentlélek Anyjának Jelenléte alatt, és ajánljátok fel Istennek a legjobbat, amit adhattok neki, bármilyen csekélynek is tűnik, legyen igaz és őszinte; mert a kis dolgokban munkálkodik Isten, és nem a nagyokban, olyan lelkek és szívek által, amelyek megnyílnak az Ő Vigasztaló Szeretetére.

És így, ahogy tettem ezekben az utolsó napokban, ezekben az utolsó hetekben, a drága gyermekeimmel való újra találkozás ezen különleges zarándoklatán, ismét felajánlom nektek a Kenet Szentségét, hogy Emmánuel keresztje megszenteljen benneteket, hogy megvédjen, meggyógyítson és elkísérjen benneteket a megújulás és a bolygó ezen részén lévő Szellemi Fény-Központ Célja alapjainak az újra való lerakása új időszakában.

Gyermekeim, ne féljetek a kereszttől, Én itt vagyok, és Én vagyok a ti Édesanyátok, az egész emberiség és a bolygó Anyja. Ne feledjétek, hogy itt belső erőt találok azokban, akik imádnak, imádkoznak, virrasztanak és szolgálják Istent.

Nem csak a Fiam keres pihenőhelyet és a megújulás helyét, hanem a Mennyei Anyátok is
keresi ezt a helyet azokban a szívekben, amelyek Isten munkáját szolgálják ezen a bolygón.

Tegyétek a Lábam elé szándékaitokat szívetek csendjében, hogy elvigyem őket Istenhez.
Imádkozzatok, és ne hagyjátok abba a ti védelmetekre és családotok védelmére. Csatlakozzatok Istenhez az imán keresztül.

Tegyünk ajánlatot Istennek, Szívetek legmélyéről, ebben a pillanatban.

Mennyei Atya,
Aki mindannyiunkat vezetsz,
fogadd el felajánlásunkat Neked,
vezess minket a Szeretet útján,
hogy legyen meg a Te Akaratod.
Ámen.

Köszönöm nektek, hogy azonnal válaszoltatok hívásomra, mert amikor ez megtörténik, gyermekeim, az emberiség abbahagyja a szenvedést.

És most menjünk Krisztus Oltárának lábához, ti, mint társai és apostolai, és ne csak a kenyeret és a bort ajánljuk fel, hogy Krisztus Testévé és Vérévé váljanak, hanem a ti szíveteket is, hogy ez a megújulás eljöjjön életetekre és családotokra a Szentlélek áldása által.

Legyetek Békében.

Az Atya, a fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.