Rendkívüli üzenet
A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS KÜLÖNLEGES ÜZENETE, AMELYET FRANCIAORSZÁGBAN, AZ ALPOKBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA AZ ISTENI IRGALMASSÁG 109. MARATONJÁRA

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Íme, az Éj Ura, Aki vezeti az összes juhát, különösen a leginkább elveszetteket, hogy visszatérjenek Isten Szívének istállójába, és igyanak az Ő Isteni Alázatának Szent forrásából, mert ha nem élünk alázatosan ebben a világban, ha az alázat nem fejeződik ki a lelkekben és a szívekben, nem lehet elkerülni a harmadik világháborút, amely nehéz lenne.

Ezért vagyok ma itt, az Alpok tetején. Még egyszer összegyűjtelek benneteket e szent hegyek lábánál, ahol a Hierarchia összegyűlik és egyesül veletek, hogy könyörögjetek Istenhez egy utolsó esélyért az emberiség számára; hogy a világ nemzetei és különösen Kelet-Európa nemzetei tükrözhessék az ezekben az időkben oly sürgető harmóniát és békét.

Emiatt semmi és senki sem akadályozhatta meg az Éj Urának ideérkezését, mert Magával hozta az egész Világegyetemet, az egész Teremtést; és Lábával tapossa azt, ami gonosz ezen a bolygón, és Szent Szíve Fényén keresztül megmutatja azt az utat, amelyet a lelkeknek ebben a sötét éjszakában kell járniuk, hogy soha se veszítsék el az előttük lévő Isteni Cél lángját, hanem ezen a szent anyagtalan lángon keresztül a lelkek megtalálják önmagukban Isten Akaratát, és kifejezzék ebben az anyagi életben azt a Célt, amely kezdettől fogva meg van írva.

Emiatt az irgalmas ima eme napjaiban, Isten nevében, arra kérlek benneteket, hogy őszintén imádkozzatok; legyen őszinte az Irgalmasságért elmondott Ima minden egyes gyöngye, amelyet azért ajánlunk fel, hogy elkerüljünk egy szörnyű harmadik háborút ebben a világban, és mindenekelőtt ezen az északi féltekén.

De ne veszítsétek el a hiteteket, mert ti a társaim és a barátaim vagytok, az Én fiaim vagytok és az Én lányaim, és ma mindannyian Szívem Szent Cenákulumában vagytok, hogy mint ahogy több, mint kétezer évvel ezelőtt ünnepeljétek Velem újra a Szent Eucharisztiát, Isten szeretetének végtelen örökségét, amelyet a kenyéren és a boron keresztül feltétel nélkül ajánlottak fel nektek.

Emiatt hasonló időben vagyunk, mint több, mint kétezer évvel ezelőtt; de most, mint a végidők kijelölt Új Krisztusai, nemcsak ennetek kell a Testemből, vagy innotok kell Vérem Kelyhéből, hanem meg kell hogy tanuljátok, hogy átéljétek a saját  Getszemáni-kerteteket.

És annak a sötétségnek ellenére, amely ezen a bolygón uralkodik, a bizonytalan ajtók ellenére, amelyek még mindig nyitva vannak, a tudatlanság, a háború, a közöny, a szívek hidegsége ellenére, az összes bűn és az összes sértés ellenére, amelyet Isten Szívének okoznak, Szent és kifürkészhetetlen Szívem nap mint nap, az Isteni Irgalmasság intenzív könyörgésének napjaiban, begyűjti mindannyiótoktól azokat a szemeket, amelyeket őszintén felajánlotok Nekem, nem csak az ukrajnai és oroszországi békéért, a háború végéért a bolygónak ezen a vidékén és a Föld más részein, de úgy is gyűjtöm össze az imáitokat, mint igaz felajánlást Istennek, mert újra esélyetek lesz arra, hogy bízzatok Irgalmasságomban.

Hogy lássátok, milyen nagy Irgalmasságom, ma újra itt vagyok, a bolygó ezen vidékén, hogy Szememmel szemléljem, és Szívemmel átérezzem a háborúkban és a világméretű konfliktusokban élő lelkek fájdalmát és gyötrelmét.

Társaim, őszintén szeretném elmondani nektek, hogy az összes Hierarchia keményen dolgozik a bolygón lévő szituáció miatt; hogy minden egyes lépéseteket, Krisztus szolgáinak lépéseit, ebben a pillanatban igazolásként és engesztelésként szemléljük, e világ és az emberiség összes borzalma és sértése előtt.

Emiatt, társaim, ezek a napok nemcsak Krisztus Megváltó Művének az összes szolgája számára lesznek meghatározóak a Földön, hanem Európa ezen nemzetei számára is meghatározóak lesznek, mert az, ami meg fog történni a következő időben a bolygó eme vidékén, feltétlenül ki fog hatni a világ többi nemzetére, és Európa már érzi az ukrajnai háború súlyát.

Isten az Ő Ereje és Szeretete által, Irgalma és közbenjárása által meg tudta volna állítani ezt a háborút; de, társaim, az, hogy a lelkek engedtek az anyagi világ bizonyos erőinek, veszélyezteti ezt a beavatkozást, nemcsak szellemi, hanem anyagi szempontból is.

De bízzatok, és ne siránkozzatok, bízzatok a szív imájának erejében és fényében.

Bízzátok Istenre a könyörgéseiteket, a szándékaitokat, az imáitokat, hogy Kelet-Európában megálljon a háború, és hogy ezeket az aktuális eseményeket, mint a világ többi eseményét, amelyek mindenki szeme elől rejtve maradnak, ne háborús fegyverként használják fel, megerősítve a hiányt, a szükséget és az igazságtalanságot.

Ezért a Szent Szívem által elért érdemek révén arra hívlak benneteket, hogy legyetek Velem ebben a hosszú, sötét éjszakában, amelyet a bolygó átél, anélkül, hogy szem elől tévesztenétek az Isteni Cél fényét, mert sok lélek veszíti szem elől a saját Szellemi Célját ezekben az időkben.

Bizony mondom nektek, hogy nagyon kevesen fogják elvégezni azt a szellemi feladatot, amely sokaknak felelne meg, akárcsak 2000 évvel ezelőtt, amikor nagyon kevesen, a Szeretet Mesterével egyesülve, teljesen odaadták magukat, odaadták az életüket az emberiség  megváltásáért, e bolygó-iskola megváltásáért.

Tudom, hogy amit ebben a pillanatban megígérek, nem csodálatos, megígérem nektek, hogy olyan szellemi áldozatot fogtok átélni, amelyet életetek semmilyen más pillanatában sem éltetek át.

Emiatt Kínszenvedésem szimbólumain keresztül képes leszek a megkeresztelkedés és a belső szeretet növekedésének új tapasztalatait terjeszteni azokban, akik elfogadják.

Ki fogadja el, hogy kezébe vegye az Úr Töviskoronáját?

Ki vállalja, hogy magával vigye azokat a szögeket, amelyek átszúrták az Úr Kezét és Lábát?

Ki vállalja, hogy Velem együtt hordozza a bolygó keresztjét?

Ki engedi meg, hogy a lándzsa átszúrja az oldalát, tudván, hogy nem érdemlitek meg mindezt, és még kevésbé érdemelte meg Mesteretek és Uratok.

De mi volt az, ami lehetővé tette Mestereteknek, a világegyetem Királyának, hogy mindezt megtapasztalja?

Ennek egyetlen oka van: a Szeretet, az a Szeretet, amely bízik, az a Szeretet, amely elfogad, az a Szeretet, amely mindent magába fogad, az a Szeretetet, amely soha sem utasít el, az a Szeretetet, amely kitart, az a Szeretetet, amely által isteniségként és szellemként növekedtem. Az a Szeretet, amely arra késztetett, hogy elfogadjam azt az Akaratot, hogy megéljem a Fájdalmas Kínszenvedést.

Ezért felajánlom az egyszerűeknek, felajánlom a tökéletleneknek, felajánlom a bűnösöknek azt a lehetőséget, hogy belsőleg megkeresztelkedjenek.

Lássátok, hogy milyen az Egyházam és milyenek a papjaim, mennyi sebet okoznak Nekem azzal, hogy eltávolodnak Tőlem, más utakon járnak, amelyek nem Krisztuséi.

Emiatt kihasználom ezt a pillanatot, és mindegyikőtöket, túl a tökéletlenségeiteken vagy a nehézségeiteken, túl a fájdalmaitokon és a megpróbáltatásaitokon, hogy Mesteretek Szíve a lelkek egyesülése által csendben megenyhüljön, a Nekem igent mondó szívek néma áldozatán keresztül, akiknek a mellkasukon megnyugodhat a fejem, hogy megpihenjek és megvigasztalódjak az Enyéim szeretete által.

A világ nem áll készen arra, hogy meghallja ezt, de megígértem, hogy elmondom nektek az Igazságot, mert mindig Én leszek a számotokra az Út és az Élet.

A világnak meg kell hódolnia Irgalmasságomnak, hogy ne következzen be a harmadik világháború, nehogy az emberiség továbbra is nyitva tartsa az ajtót a gonosz számára, amely megfojtja a szíveket és összezavarja az elméket azáltal, hogy eltávolodik Istentől.

Legyen ez az Isteni Irgalmasság Maratonja a nagy érettség pillanata, legyen az a nagyszerű pillanat, amelyben mindegyikőtöknek fel kell tennie magának azt a kérdést, hogy Velem vagytok-e vagy sem. Az idő már beteljesedik, és amíg ezelőtt a pohár majdnem tele volt, most már kicsordult.

Ki fogja megakadályozni, hogy ez megtörténjen?

Szükséges lesz-e még több ártatlan vér kiontása ezen a világon?

Isten nem akarja az emberiség feláldozását, Atyám az örök boldogságot akarja a számotokra Rajtam keresztül, azt az örömöt, hogy egyszer s mindenkorra Isten Királyságában éltek és ahhoz tartoztok.

Ismét arra kérlek benneteket, hogy valóban imádkozzatok. Figyelmesen hallgatom könyörgéseitek hangját, és tudom, hogy számíthatok majd mindnyájatokra, valamint a világban élő összes testvéreitekre.

Az egyszerűekben, az alázatosokban, a hívekben, a tiszta szívűekben van Mennyei Egyházam.

És ezeken a lelkeken, igaz és egyszerű szíveken keresztül felszentelhetem és odaszentelhetem ezt a világot, hogy egy napon megszűnjön hűtlensége és hűségessé váljon, hogy egy napon többé ne legyen saját akarata, hanem éljen az Isteni Akarat szerint, Isten Szent Akarata szerint, amely mindig békéhez és jóhoz vezet.

Köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszönöm, hogy elkészítettétek ezt a teret a Számomra, mert annak ellenére, hogy katedrálisok százai léteznek ezen a világon, amelyeket felajánlanak Nekem, csak akkor lehetnék bennük, ha valóban létezne a szeretet, az átláthatóság és az odaadás.

Emiatt Isten ismét megmutatja a világnak, hogy az Ő Jelenléte az alázatosokban van, hogy Keze legyőzi a hatalmasokat, hogy Igéje visszhangzik az egyszerűekben, és kiűzi az önzőket, még azokat is, akik azt állítják, hogy Velem vannak.

Egyházam gyermekeim szívében van. Ott van Szeretetem. Ott van az életem örökké.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves a Figueira Közösségben élő gyermekeim!

Ma örömmel térek vissza erre a Szent Hegyre, hogy közelebb kerüljek szeretett gyermekeimhez, és így közelebb kerüljek az emberiséghez.

Érezzétek Szeretetem gesztusán keresztül Isten nagyszerű közelségét, egy olyan Atya közelségét, Aki szeret benneteket, egy olyan Atya közelségét, Aki szenved amiatt, ahogyan egymással bántok.

Ezen a napon szeretném megköszönni nektek, hogy itt vagytok mellettem, a lelkek felszabadításának szent feladatában, az ellenfelemmel elkötelezett lelkek felszabadításában.

Még több reményt és örömöt ad Nekem az, hogy tanúja lehetek a Mária Központ újranyitásának. Mélyen megnyugtatja Szívemet az, hogy láthatom gyermekeimet körmenetben és énekelve.

Éppen ezért, gyermekeim, lassanként újra fel kell ajánlani a Mária-központok látogatását a zarándokok számára; mert az egész világnak szüksége van a Mária-központokban zarándokló lelkekre, hogy Mennyei Édesanyátok elkerülhesse a fegyverek, az éhínség, az üldözés és a nagy pusztítás rettegett Harmadik Világháborúját.

Az Örökkévaló Atya megadta Nekem az engedélyét arra, hogy a Mária-központok zarándokain keresztül közbenjárhassak az emberiségért.

Ezért szentelem fel újra ezen a napon a Figueirai Mária Központot, hogy úgy élhesse át ezt a következő időszakot, ahogyan szükségem van rá.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET URUGUAIBAN, PAYSANDÚ MEGYÉBEN, AZ AURÓRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Legyen köztetek Jézus mély Békéje, főleg azokon a helyeken, ahol ma háborúkat és konfliktusokat élnek.

Több mint 2000 év után Izrael és Palesztina továbbra is kegyetlenül bántják egymást.

A testvérnemzetek kábultan elveszítik a békét. A szenvedők és az ártatlanok mögött sötét gondolatokat terveznek, amelyek csak a világ legkiszolgáltatottabb és legellenségesebb nemzeteiben keresik és táplálják a fegyverek használatát és értékesítését.

A hatalmas országok gazdaságát mindez sajnos erősíti, a rendetlenség és azok szenvedése által, akik e jelenlegi emberiség túlzott igazságtalanságát szenvedik el.

Mint a Béke Királynője, ma arra kérlek benneteket, hogy buzgón egyesüljetek a világ minden szüksége érdekében; de főleg, hogy csatlakozzatok a Közel-Kelet Békéjéért való imádkozáshoz.

Az ember öntudatlanul fegyverekkel játszik; és ez gyengíti és elrontja a békét, emberi rendeket szabva ki, amelyek bebörtönzik az emberek és a nemzetek szabadságát.

Szeretett Szentföldem borzalmak és vér színhelyévé vált.

Mindazért, amit Fiam az Evangéliumban ránk hagyott, de mindenekelőtt Fájdalmas Kínszenvedésén keresztül; Könyörgöm, gyermekeim, hogy imádkozzatok jól egyesült szándékkal, a közel-keleti Békéért való imádság által, hogy ne jöjjön létre és ne keletkezzen egy harmadik világháború, amely visszafordíthatatlan lenne. Semelyik gyermekem sem ismeri a gonoszt és annak ravaszságát.

Hívlak és elhívlak titeket, mint imádkozó seregeimet. Így imádságos kezeitek szárítják fel a könnyeket Mennyei Anyátok Arcáról, a legártatlanabbak szenvedése és gyötrelme miatt.

Köszönöm, hogy azonnal válaszoltok a hívásomra! Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

KIK VAGYUNK

Mária Egyesület
A 2012 decemberében Szűz Mária kérésére megalakult Mária, az Isteni Fogantatás Anyja Egyesülete filozófiai-szellemi, ökumenikus, humanitárius, jótékonysági, kulturális jellegű vallási egyesület, amely nem kötődik semmilyen bevett valláshoz, és támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyeket Krisztus Jézus, Szűz Mária és Szent József által közvetített utasítások jellemeznek. Olvasd el az egészet

KAPCSOLAT